Få vores nyheder på mail

EU indfører strammere regler for indførsel af planter

Nyhed   •   Dec 09, 2019 12:48 CET

Fra 14. december 2019 gælder nye og strammere regler for indførsel af planter og planteprodukter fra lande uden for EU. Det gælder også for planter og planteprodukter, som sendes med pakker i GLS' system.

For at sikre mod uønskede planteskadegørere til Danmark og EU, er det fra den 14. december 2019 påkrævet, at planter, frø, frugt og andre planteprodukter fra lande uden for EU skal følges af et plantesundhedscertifikat. Reglerne er også gældende for mindre mængder af planter og planteprodukter.

Frugter af ananas, kokosnød, banan, durian og daddel kan frit indføres og er dermed de eneste undtagelser fra disse regler.

De nye regler skyldes en ny EU-forordning, kaldet Plantesundhedsforordningen, hvis formål er at beskytte vores natur- og kulturlandskab samt planteproduktion mod alvorlige sygdomme og skadedyr, som kan følge med under transport af planteprodukter.

Modtager du planter til plantning fra lande uden for EU, herunder visse typer af frø til udsæd, skal du sikre, at disse følges af et plantesundhedscertifikat og anmeldes til import. Landbrugsstyrelsen vil herefter importkontrollere varen. Vær opmærksom på, at importkontrollen er forbundet med udgifter.

Er der tale om en mindre mængde af planter til plantning (maks. to kilo), fra lande uden for EU, sendt til en privatperson, og som ikke efterfølgende skal handles, skal disse blot følges af et plantesundhedscertifikat, men ikke anmeldes til importkontrol.

Frugter, grøntsager, afskårne blomster eller andre levende plantedele, der ikke er bestemt til plantning (fra lande uden for EU), skal ikke anmeldes til import, men der vil stadig være krav om plantesundhedscertifikat. Det samme gælder, hvis du som privatperson modtager mindre mængder planter og planteprodukter, der ikke efterfølgende handles.

De nye regler indebærer desuden, at flere typer af planter til plantning bliver omfattet af forbud mod import.

I Importvejledningen kan du læse mere om importforbudte planter, særligt afsnit 2.4 (importforbud) og afsnit 2.2. og 2.3. om plantesundhedscertifikatpligtige produkter.

Du finder vejledningen her:

https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Import/Vejledning_om_import_af_planter_og_planteprodukter.pdf

Du kan læse mere om de specifikke regler på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

https://lbst.dk/virksomheder/gartneri/ny-plantesundhedslovgivning-paa-vej/